logo01

Soustředění mládeže v lodních třídách Optimist, Bic Techno, Laser 4.7 a Evropa se konalo tradičně ve dnech 5.-17.7.2020 na Velkém Dářku. Jednalo se o 14. ročník tradičního soustředění pro děti všech výkoností. Podmínkou účasti bylo zvládnutí základních návyků a povelů pro začátečníky.  Výjimkou ale již nejsou ani účastníci z řad členů SPS. Děti pracovaly celý týden ve skupinách dle výkonosti, kde se jim věnovalo celkem 24 trenérů. Počasí přálo jachtingu a tak jsme na vodě mohli trénovat dvoufázově většinu dní soustředění.  O to víc jsme mohli aplikovat teoretické poznatky, které jsme řešili dle výkonnostních skupin mladých závodníků. Celkem 110 mladých jachtařů okusili moře Vysočiny a nechyběla ani společenská část soustředění formou her, diskotéky a výletů na kolech.

Největší odměnou každému trenérovi a podpůrnému týmu je, že se děti loučí se slovy „Ahoj příští rok!“.

za YC Velké Dářko Richard Kafka