Ve dnech 7.-17.7.2009 se uskutečnilo letní soustředění mladých jachtařů na Velkém Dářku. Tohoto soustředění se zúčastnilo celkem 35 dětí.V lodní třídě optimist zde trénovalo 29 optimistů, 4 evropky a dva laseristi. Vytvořili jsme celkem čtyři družstva, které jsme obsadili dle výkonnosti a doplnili je trenéry s motorovými čluny. Počasí nám přálo, pro jsme se snažili co nejvíce využít větrného počasí a většinu času jsme trávili na vodě. Na učebně jsme přednesli několik teoretických přednášek, nejen za pomocí data projektoru, ale hlavně za pomoci náčrtků malovaných na tabuli. Od jachtingu jsme si museli také odpočinout a tak jsme absolvovali dva výlety na kole v délce asi dvaceti kilometrů. Překontrolovali jsme si fyzickou zdatnost a absolvovali jsme fyzické testy, které se nám přepočítali na body a vyšli nám výsledky, dle kterých jsme zjistili jak jsme na tom. Navštívili nás potápěči s výzbrojí, kteří nás seznámili se základem potápění. Profesionální zbor HZS kraje Vysočina nám předvedl svojí výzbroj i s malou přednáškou. Na závěr si mohli děti zastříkat z požární stříkačky. Umět zachránit lidský život si děti zkoušeli na figurině, zda umí podat umělé dýchání a masáž srdce. Ve středu proběhla Benátská noc, i přes to, že se nám porouchal zesilovač jsme cestu dokončili. Na závěr soustředění se uskutečnila pravá diskotéka s koktejlovým barem za kterým předváděla své umění Lucka. V případě nepříznivého počasí pro jachting jsme měli nachystaných několik dalších přednášek, ve kterých jsme se chtěli věnovat zdokonalování teoretické přípravy. Na všechny se nedostalo, tak snad příště. Mládež těmto přednáškám neřekne jinak než „terorie“. Vím, že to není nic příjemného sedět na učebně a poslouchat, ale i tak musím všechny pochválit s jakým přístupem přistupovali k jednotlivým úkolům. Nejvíce děti bavil trénink, kdy byli rozděleny na nejrůznější týmy a bojovali společně proti dalším. Tento trénink se nám jevil jako nejúčinnější a nejzábavnější. Děkuji trenérům, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas pro mladou generaci, která potřebuje trochu směrovat a vést. Je dobré, že děti se poznají nejen na vodě, ale i touto formou mají k sobě trochu blíž.

 


 

Zúčastnili se

OPTIMIST

  Jméno a příjmení
1. Červený Martin
2. Dragoun Vítek
3. Halouzka Jakub
4. Halouzka Jiří
5. Hrubý Kryštof
6. Hrubý Matouš
7. Kafka Richard
8. Kafka Roman
9. Kališová Lenka
10. Kilarová Marie
11. Koštýř Michal
12. Kučerová Lucie
13. Lejhanec Filip
14. Mareček Šimon
15. Marečková Lucie
16. Nuc Mario
17. Obrtelová Barbora
18. Patočková Vanda
19. Petrovský Jan
20. Provazníková Barbora
21. Provazníková Sára
22. Přikryl Benjamín
23. Samec Marek
24. Sedlaříková Kamila
25. Sobotová Kristýna
26. Sopoušek Radek
27. Staníková Kamila
28. Vrzal Libor
29. Zielonka Lukáš

EVROPA

  Jméno a příjmení
1. Červený Filip
2. Dragoun Dominik
3. Hanzlová Markéta
4. Šmakalová Pavlína
5. Vrzalová Elen

TRENÉŘI

Jméno a příjmení
Kafka Richard
Kafka Tomáš
Švestka Blahoslav
Jiří Lejhanec
Kamenský Pavel
Pospíšilová Lucka

LASER 4.7

  Jméno a příjmení
1. Houska Vojtěch
2. Pospíšilová Klára